Основні завдання управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради
  • Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
  • Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
  • Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти;
  • Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
  • Забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;
  • Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти;
  • Координація діяльності навчальних закладів та установ, що належать до сфери управління, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
  • Забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в місті, захисту інтелектуальної власності;
  • Формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста;
  • Сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації; сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів.

Кiлькiсть переглядiв: 3660